„Пенчо Славейков: памет и паметни места“

Пенчо Славейков: памет и паметни места

Проектът „Пенчо Славейков: памет и паметни места” има за цел да събере, систематизира и представи в дигитална форма разнообразни писмени свидетелства, изображения и артефакти за живота, делото и творчеството на видния български поет и интелектуалец, обединени и организирани около темата за литературната, културната и историческата памет. В основния корпус разнообразните материали са организирани в четири основни групи, като всяка една от тях представя основен етап от живота и творчеството на поета, свързан с определено, „привилегировано” място на памет. За всяка една група е избран стих от творчеството на поета, символизиращ съответния етап и паметно място, а именно:

  1. „Баща ми в мен” – Трявна: топосът на детството
  2. „Стройна се калина вие” – Пловдив и Белащица: топосът на израстването
  3. „Там, на високий хълм” – София: топосът на дейността и призванието
  4. „Тържествений псалом на цялата вселена” – Европа и Русия, Германия и Италия: топоси на странстванията, топоси на завръщанията

В двата раздела – „Прижизнени издания” и „В памет на Пенчо Славейков” – са представени дигитални копия на издадените приживе книги на П.П. Славейков, както и на посветените му сборници, паметни листове и др.

Проектът създаде и развива свой сайт: http://slaveykov.ilit.bas.bg/

Автор на текстовете и снимките: доц.д-р Емил Димитров

Прижизнени издания

Прижизнени издания


В памет на Пенчо Славейков

В памет на Пенчо Славейков