„Пенчо Славейков: памет и паметни места“

Проектът „Пенчо Славейков: памет и паметни места” има за цел да събере, систематизира и представи в дигитална форма разнообразни писмени свидетелства, изображения и артефакти за живота и делото на видния български поет и интелектуалец, организирани около темата за литературната, културната и историческата памет. В основния корпус материалите (различните изображения и др.) ще бъдат организирани в четири групи, като всяка от тях представлява (репрезентира) основен етап от живота и творчеството на поета, свързан, „запоен” с определено, „привилегировано” паметно място. За всяка една група е избран стих от творчеството на поета, символизиращ съответния етап и паметно място.

  1. Баща ми в мен” – Трявна: топосът на детството.
  2. Стройна се калина вие” – Пловдив и Белащица: топосът на израстването.
  3. Там, на високий връх” – София: топосът на изявите и признанието.
  4. Тържествений псалом на цялата вселена” – Европа и Русия, Германия и Италия: топоси на странстванията, топоси на завръщанията.

Прижизнени издания

Прижизнени издания

В памет на Пенчо Славейков

В памет на Пенчо Славейков